ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: www.aleacargo.gr 

Η εταιρία μας, τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η ALEACARGO | Logistics Services με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσουν προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συγκεκριμένα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο κα τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, όταν παραχωρείτε τα στοιχεία σας, μόνον για τον σκοπό για τον οποίο τις παραχωρήσατε. Δεν κοινοποιούμε τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα μέρη παρά μόνον εάν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο τις παραχωρήσατε.
Σας γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται ανωτέρω, χωρίς παράλληλα να σας δίνουμε την δυνατότητα να αναιρέσετε ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να απαγορεύσετε την διάχυση προσωπικών σας πληροφοριών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την πρόληψη παράνομης πρόσβασης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και για να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των πληροφοριών, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και την εξασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε online.
Στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό, ποτέ δεν συλλέγουμε ή διατηρούμε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας από όσους προκύπτει και γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών και δεν υπάρχει τμήμα της ιστοσελίδας μας που να είναι δομημένη έτσι ώστε να προσελκύσει άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την κατασκευαστική μας εταιρεία:

ΑLEACARGO | Logistics Services
Γαλότα – Κυράς Βρύση
Ισθμός, 201 00 Κόρινθος

ή με email στην ταχυδρομική διεύθυνση: info@aleacargo.gr